درباره

کمپین هوموفیلیا یک کمپین خودجوش و غیرمتمرکز است که در هفدهم ماه می 2012 (برابر با بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه 1391) با هدف زیست آزاد و برابری برای همه‌ی افراد به وجود آمد. کمپین هوموفیلیا هدف‌های خود را به‌وسیله‌ی ثبت تجربه‌ی فردیمان از احترام به تفاوتها و بردباری در مقابل یکدیگر به‌رغم تمام بازدارنده‌ها دنبال می‌کند.
هر فرد جامعه‌ نیاز دارد تا دوست بدارد و دوست داشته شود، متفاوت بودن هیچ‌کس را به حاشیه نراند، کرامت و شایستگی باید میزان انسانیت باشد و قلب هر شخص از جامعه‌، قلب تپنده‌ی حضور یکایک ما باشد.
عکس‌ها، صداها، نوشتهها و ویدئوهایمان را درباره‌ی دوست‌داشتن، دوست‌داشته‌شدن و دشواریهای‌مان با هم به اشتراک بگذاریم؛ همه‌ی تجربه‌ای را که در راه مقابله با نفرت و ستیره با زندگی رنگین‌کمانی بر سر راهمان و در مقابل امید آینده‌مان قرار دارد می‌تواند به اشتراک گذاشته شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *