دست‌بند‌های علی و خواهرش

دستان علی و خواهرش با دست بندهای رنگین‌کمانی که مادرشان برایشان بافته است. مادر و خواهر علی از دوستان اقلیت‌های جنسی اند. دوست‌تان داریم.

Ali and his sister’s hand with bracelet that their mother made. His mother and sister are Homophiles. We love you!

علی و خواهرش

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *