روز مبارزه با همجنس‌گراستیزی و تراجنسی‌ستیزی در ایران

هفدهم ماه می برابر با 28 اردیبهشت روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراهراسی و تراجنسی‌هراسی است.

هوموفوبیا یا همجنس‌گراستیزی نوعی بیماری اجتماعی است که فرد را مجبور می‌سازد تا علیه گرایش جنسی همجنس‌گرایانه و  هویت جنسی تراجنس‌گونه جبهه‌گیری خصمانه و گاهی ستیز‌جویانه اتخاذ کند.

فعالین حقوق اقلیت‌های جنسی در سراسر دنیا برنامه‌های متنوعی را برای بزرگداشت این روز علیه این بیماری اجتماعی تدارک می‌بنند.

در ایران اما به علت وجود قوانین سختگیرانه و ضدهمجنس‌گرایی برنامه‌های آشکاری در سطح کشور مشاهده نمی‌شود. با این‌حال اقلیت‌های جنسی در ایران هرساله فعالیت‌های زیادی را برای این روز انجام می‌دهند.

سال گذشته تعدادی از فعالین حقوق اقلیت‌های جنسی با پخش بروشور در سطح شهر تهران و تبلیغات گسترده به مبارزه علیه همجنس‌گراهراسی و تراجنسی‌هراسی رفتند. کمپین بزرگ “ما همه جا هستیم” در فیس بوک نیز به ابتکار یکی از فعالین حقوق بشر ساکن ایالات متحده راه اندازی شد که توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرد.

امسال نیز فعالیت‌هایی برای این روز در ایران صورت گرفته است.

کمپین “دوستان اقلیتهای جنسی” از فعالیت‌هایی است که امسال توسط فعالین ایرانی بر روی فیس بوک راه اندازی شده است.

اما در همین بین تعدادی از همجنس‌گرایان و تراجنسی‌های ایران امسال با حضور در سطح شهر تهران، پخش بروشور و حمل پرچم رنگین کمانی و پلاکارد و به پرواز درآوردن بادکنک‌های رنگی تصویر تازهایی از حرکت‌های اجتماعی رقم زدند.

تصاویر زیر از طریق این فعالین حقوق بشر در ایران برای کارگاه خبر ژوپی‌آ ارسال شده است.

منبع: کارگاه خبر ژوپی‌آ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *